Altairis eLearning
Váš prohlížeč Internet Explorer již není podporován a některé funkce nemusejí fungovat správně. Doporučujeme použít jiný prohlížeč.

Bezpečné nasazení a provoz .NET aplikací

Kurz se zabývá zabezpečením webových aplikací z různých úhlů pohledu a je určen pro programátory i administrátory webových serverů na platformě Microsoft IIS, na nichž běží ASP.NET aplikace. Část „programátorská“ a „administrátorská“ spolu zejména v oblasti bezpečnosti dost těsně souvisí. Proto je kurz koncipován i jako „ochutnávka“ té druhé strany. Naučíme vás nahlížet komplexně na problematiku zabezpečení webových aplikací: jak zabezpečit server samotný, jak napsat aplikaci, aby neobsahovala bezpečnostní díry, jak zabezpečit data v průběhu přenosu i při uložení na serveru. To vše doplněno teoretickým základem, okořeněným historkami z praxe.

Laby k tomuto kurzu

  1. Web server pro hosting: Instalace serveru
  2. Web server pro hosting: Konfigurace IIS
  3. Web server pro hosting: Konfigurace FTP
  4. Web server pro hosting: Web Management Service
  5. Web server pro hosting: Získání a záloha certifikátu
  6. Web server pro hosting: Nastavení HTTPS
  7. Web server pro hosting: Vlastní CA pomocí OpenSSL
  8. Web server pro hosting: Let's Encrypt pomocí AutoACME

Pro přístup k tomuto kurzu se prosím přihlašte.

Přihlášení