Altairis eLearning
Váš prohlížeč Internet Explorer již není podporován a některé funkce nemusejí fungovat správně. Doporučujeme použít jiný prohlížeč.

.NET 5 pro web (2/2)

Druhý díl komplexního školení ASP.NET (5 dní). Tématem jsou ASP.NET Razor Pages, konfigurace, automatické generování uživatelského rozhraní, internacionalizace aplikací a další. Značná část školení je věnována zabezpečení. Tedy správnému použití ASP.NET Identity, použití jednorázových hesel, převodu uživatelů ze starších systémů a podobně.

Požadavky na účastníky

Požadavky na softwarové vybavení

Laby k tomuto kurzu

 1. Razor Pages: Entity Framework Core
 2. Cookie authentication: Použití middleware
 3. Upload a download souborů
 4. Generování a download souborů
 5. Generování UI: Automatické generování metadat pomocí konvencí
 6. Generování UI: Dynamické generování UI
 7. Generování UI: Validace na straně klienta
 8. Generování UI: Rozhraní IValidatableObject
 9. Generování UI: Složitější vlastní validační atribut
 10. Generování UI: Jednoduchý vlastní validační atribut
 11. Generování UI: Validační atributy
 12. Razor Pages: View Components
 13. Razor Pages: Odesílání e-mailů v ASP.NET Core
 14. Razor Pages: Použití User Secrets
 15. Razor Pages: Konfigurace v ASP.NET Core
 16. Razor Pages: Vytvoření základní aplikace
 17. Cookie authentication: Vlastní claim
 18. Cookie authentication: Průběžné ověřování uživatele
 19. Identity: Příprava administrační sekce
 20. Identity: Konfigurace ASP.NET Data Protection
 21. Identity: Práce s claimy v ASP.NET Identity
 22. Identity: Ověření telefonního čísla
 23. Identity: Přihlašování bez hesla
 24. Identity: Přihlašování pomocí externích identity providerů
 25. Identity: Využití SecurityStampu
 26. Identity: Možnost zakázání uživatelů a sledování přihlášení
 27. Identity: Reálný password hasher pro migraci uživatelů
 28. Identity: Vlastní password hasher
 29. Identity: Změna e-mailové adresy
 30. Identity: Rozšíření údajů o uživateli
 31. Identity: Dvoufaktorová autentizace
 32. Identity: Registrace uživatelů a práce s rolemi
 33. Identity: Reset hesla
 34. Identity: Základní použití ASP.NET Identity
 35. Identity: Ověření e-mailu před registrací pomocí ASP.NET Data Protection
 36. Identity: Vlastní validátor hesel

Pro přístup k tomuto kurzu se prosím přihlašte.

Přihlášení