Altairis eLearning
Váš prohlížeč Internet Explorer již není podporován a některé funkce nemusejí fungovat správně. Doporučujeme použít jiný prohlížeč.

.NET 6 a 7 pro web (2/2)

Druhý díl komplexního školení ASP.NET (5 dní). Tématem jsou ASP.NET Razor Pages, konfigurace, automatické generování uživatelského rozhraní, internacionalizace aplikací a další. Značná část školení je věnována zabezpečení. Tedy správnému použití ASP.NET Identity, použití jednorázových hesel, převodu uživatelů ze starších systémů a podobně.

Požadavky na účastníky

Požadavky na softwarové vybavení

Laby k tomuto kurzu

 1. Razor Pages: Entity Framework Core
 2. Razor Pages: Vytvoření základní aplikace
 3. Razor Pages: Konfigurace v ASP.NET Core
 4. Razor Pages: Použití User Secrets
 5. Razor Pages: Odesílání e-mailů v ASP.NET Core
 6. Razor Pages: View Components
 7. Generování UI: Validační atributy
 8. Generování UI: Jednoduchý vlastní validační atribut
 9. Generování UI: Složitější vlastní validační atribut
 10. Generování UI: Rozhraní IValidatableObject
 11. Generování UI: Validace na straně klienta
 12. Generování UI: Dynamické generování UI
 13. Generování UI: Automatické generování metadat pomocí konvencí
 14. Generování a download souborů
 15. Upload a download souborů
 16. Cookie authentication: Použití middleware
 17. Cookie authentication: Vlastní claim
 18. Cookie authentication: Průběžné ověřování uživatele
 19. Identity: Příprava administrační sekce
 20. Identity: Základní použití ASP.NET Identity
 21. Identity: Reset hesla
 22. Identity: Registrace uživatelů a práce s rolemi
 23. Identity: Dvoufaktorová autentizace
 24. Identity: Rozšíření údajů o uživateli
 25. Identity: Změna e-mailové adresy
 26. Identity: Vlastní password hasher
 27. Identity: Reálný password hasher pro migraci uživatelů
 28. Identity: Možnost zakázání uživatelů a sledování přihlášení
 29. Identity: Využití SecurityStampu
 30. Identity: Přihlašování pomocí externích identity providerů
 31. Identity: Přihlašování bez hesla
 32. Identity: Ověření telefonního čísla
 33. Identity: Práce s claimy v ASP.NET Identity
 34. Identity: Konfigurace ASP.NET Data Protection
 35. Identity: Ověření e-mailu před registrací pomocí ASP.NET Data Protection
 36. Identity: Vlastní validátor hesel

Pro přístup k tomuto kurzu se prosím přihlašte.

Přihlášení