Altairis eLearning
Váš prohlížeč Internet Explorer již není podporován a některé funkce nemusejí fungovat správně. Doporučujeme použít jiný prohlížeč.

.NET 8 pro web - REST API

Naučte se vytvářet RESTful API v ASP.NET Core 8!

Požadavky na účastníky

Požadavky na softwarové vybavení

Laby k tomuto kurzu

 1. Fiddler: Instalace a základní použití
 2. Fiddler: Dešifrování HTTPS
 3. Běh aplikace a minimal APIs
 4. Routing v ASP.NET Core
 5. Web API: Základní použití
 6. Web API: Použití Swagger UI
 7. Web API: REST API klient
 8. Generování API klienta pomocí NSwag
 9. OData: Vytvoření data access layer
 10. OData: Vytvoření Web API
 11. Autentizace API pomocí Cookie Authentication
 12. Autentizace API pomocí API klíčů

Pro přístup k tomuto kurzu se prosím přihlašte.

Přihlášení