Altairis eLearning
Váš prohlížeč Internet Explorer již není podporován a některé funkce nemusejí fungovat správně. Doporučujeme použít jiný prohlížeč.

Naučím vás ASP.NET Core 3.1 (2/2)

Tento kurz je určen pro programátory, kteří znají MVC 5 nebo Web Forms a znají alespoň základy Razoru. Popisuje novinky v Razoru/MVC (tag helpers, view components...). Důležitou součástí je MVVM framework ASP.NET Razor Pages, který je také postaven nad Razorem, ale není tak rigidní jako MVC.

Požadavky na účastníky

Požadavky na softwarové vybavení

Laby k tomuto kurzu

 1. Razor Pages: Entity Framework Core
 2. Generování UI: Validace na straně klienta
 3. Generování UI: Rozhraní IValidatableObject
 4. Generování UI: Složitější vlastní validační atribut
 5. Generování UI: Jednoduchý vlastní validační atribut
 6. Generování UI: Validační atributy
 7. Generování UI: Dynamické generování UI
 8. Razor Pages: View Components
 9. Razor Pages: Odesílání e-mailů v ASP.NET Core
 10. Razor Pages: Použití User Secrets
 11. Razor Pages: Konfigurace v ASP.NET Core
 12. Razor Pages: Vytvoření základní aplikace
 13. Generování UI: Automatické generování metadat pomocí konvencí
 14. Cookie authentication: Použití middleware
 15. Cookie authentication: Vlastní claim
 16. Cookie authentication: Průběžné ověřování uživatele
 17. Identity: Příprava administrační sekce
 18. Identity: Práce s claimy v ASP.NET Identity
 19. Identity: Ověření telefonního čísla
 20. Identity: Přihlašování bez hesla
 21. Identity: Přihlašování pomocí externích identity providerů
 22. Identity: Využití SecurityStampu
 23. Identity: Možnost zakázání uživatelů a sledování přihlášení
 24. Identity: Konfigurace ASP.NET Data Protection
 25. Identity: Reálný password hasher pro migraci uživatelů
 26. Identity: Změna e-mailové adresy
 27. Identity: Rozšíření údajů o uživateli
 28. Identity: Dvoufaktorová autentizace
 29. Identity: Registrace uživatelů a práce s rolemi
 30. Identity: Reset hesla
 31. Identity: Základní použití ASP.NET Identity
 32. Identity: Vlastní password hasher
 33. Identity: Ověření e-mailu před registrací pomocí ASP.NET Data Protection
 34. Identity: Vlastní validátor hesel
 35. Generování a download souborů
 36. Upload a download souborů

Pro přístup k tomuto kurzu se prosím přihlašte.

Přihlášení