Altairis eLearning
Váš prohlížeč Internet Explorer již není podporován a některé funkce nemusejí fungovat správně. Doporučujeme použít jiný prohlížeč.

.NET 5 pro web (1/2)

První díl komplexního školení ASP.NET (5 dní). Principy platformy .NET 5 (dříve .NET Core), .NET Standard, middleware, práce se statickými soubory a hosting na Windows (IIS) a Linuxu.

Požadavky na účastníky

Pro zřízení subscriptions cloudových služeb potřebujete platební kartu s povolenými internetovými transakcemi. Pro trial účet z ní nebudou strženy žádné peníze. V případě že trial již vypršel a potřebujete běžný placený účet, pohybují se náklady na používané služby v řádu desetikorun.

Požadavky na softwarové vybavení

Laby k tomuto kurzu

 1. Tvorba univerzální knihovny pomocí .NET standardu
 2. Obsluha požadavků metodou Configure
 3. Tvorba vlastního middleware
 4. Práce se statickými soubory
 5. Vývojový web server - IIS Express a Kestrel
 6. Hosting ASP.NET Core aplikací na Windows Serveru
 7. Hosting ASP.NET Core aplikací v Microsoft Azure (Windows)
 8. Hosting ASP.NET Core aplikací na Linuxu
 9. Hosting webové aplikace ve Windows Service
 10. SOLID: Základní aplikace bez SOLID přístupu
 11. SOLID: Single Responsibility Principle
 12. SOLID: Open/Closed Principle
 13. SOLID: Liskov Substitution Principle
 14. SOLID: Interface Separation Principle
 15. SOLID: Dependency Inversion Principle
 16. Základní IoC/DI v ASP.NET Core
 17. Autofac v ASP.NET Core
 18. Hromadná registrace typů pomocí knihovny Autofac
 19. SOLID: Dependency injection pomocí Autofacu
 20. MVC Core: Vytvoření aplikace
 21. MVC Core: Instalace klientských knihoven pomocí LibMan
 22. MVC Core: Použití CSS preprocesoru
 23. MVC Core: Bundling a minifikace
 24. MVC Core: Referencování skriptů z CDN, lokální fallback, SRI a crossorigin
 25. MVC Core: Použití tag helperu environment
 26. Tag helpery pro odkazy
 27. Tag helpery pro cacheování
 28. Tag helpery pro formuláře
 29. Vlastní jednoduchý tag helper
 30. Práce s cookies v ASP.NET
 31. Commandline Tools v .NET Core
 32. Tvorba vlastního .NET Toolu
 33. Logování v ASP.NET Core
 34. Fiddler: Instalace a základní použití
 35. Fiddler: Dešifrování HTTPS
 36. Web API: Základní použití
 37. Web API: Použití Swagger UI
 38. Web API: REST API klient

Pro přístup k tomuto kurzu se prosím přihlašte.

Přihlášení