Altairis eLearning
Your browser Internet Explorer is not supported anymore and some features may not work. We recommend to use a different browser.

.NET 5 pro web (1/2)

První díl komplexního školení ASP.NET (5 dní). Principy platformy .NET 5 (dříve .NET Core), .NET Standard, middleware, práce se statickými soubory a hosting na Windows (IIS) a Linuxu.

Požadavky na účastníky

Pro zřízení subscriptions cloudových služeb potřebujete platební kartu s povolenými internetovými transakcemi. Pro trial účet z ní nebudou strženy žádné peníze. V případě že trial již vypršel a potřebujete běžný placený účet, pohybují se náklady na používané služby v řádu desetikorun.

Požadavky na softwarové vybavení

Labs for this course

 1. Tvorba univerzální knihovny pomocí .NET standardu
 2. Obsluha požadavků metodou Configure
 3. Tvorba vlastního middleware
 4. Práce se statickými soubory
 5. Vývojový web server - IIS Express a Kestrel
 6. Hosting ASP.NET Core aplikací na Windows Serveru
 7. Hosting ASP.NET Core aplikací v Microsoft Azure (Windows)
 8. Hosting ASP.NET Core aplikací na Linuxu
 9. Hosting webové aplikace ve Windows Service
 10. SOLID: Základní aplikace bez SOLID přístupu
 11. SOLID: Single Responsibility Principle
 12. SOLID: Open/Closed Principle
 13. SOLID: Liskov Substitution Principle
 14. SOLID: Interface Separation Principle
 15. SOLID: Dependency Inversion Principle
 16. Základní IoC/DI v ASP.NET Core
 17. Autofac v ASP.NET Core
 18. Hromadná registrace typů pomocí knihovny Autofac
 19. SOLID: Dependency injection pomocí Autofacu
 20. MVC Core: Vytvoření aplikace
 21. MVC Core: Instalace klientských knihoven pomocí LibMan
 22. MVC Core: Použití CSS preprocesoru
 23. MVC Core: Bundling a minifikace
 24. MVC Core: Referencování skriptů z CDN, lokální fallback, SRI a crossorigin
 25. MVC Core: Použití tag helperu environment
 26. Tag helpery pro odkazy
 27. Tag helpery pro cacheování
 28. Tag helpery pro formuláře
 29. Vlastní jednoduchý tag helper
 30. Práce s cookies v ASP.NET
 31. Commandline Tools v .NET Core
 32. Tvorba vlastního .NET Toolu
 33. Logování v ASP.NET Core
 34. Fiddler: Instalace a základní použití
 35. Fiddler: Dešifrování HTTPS
 36. Web API: Základní použití
 37. Web API: Použití Swagger UI
 38. Web API: REST API klient

Please login to access this course.

Login