Altairis eLearning
Your browser Internet Explorer is not supported anymore and some features may not work. We recommend to use a different browser.

Privacy Policy

Tento web zpracovává některé osobní údaje uživatelů a toto zpracování podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument popisuje, jak je s osobními údaji nakládáno.

 1. Provozovatelem webu, správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Altairis, s. r. o., IČO 22851216, sídlem Bořivojova 35, 130 00 Praha 3.
 2. Pokud nejste registrováni, pak neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné vaše osobní údaje.
 3. Pokud jste registrováni, evidujeme o vás následující údaje:
  1. E-mailová adresa, která je zároveň uživatelským jménem. Tuto e-mailovou adresu použijeme k následujícím účelům:
   1. Přihlášení a zasílání systémových zpráv (například reset hesla). Souhlas s tímto použitím nelze odvolat jinak, než zrušením uživatelského účtu.
   2. K zasílání obecných novinek v eLearningu, například pozvánkám na nové kurzy. Souhlas s tímto použitím můžete odvolat ve svém uživatelském nastavení.
   3. K zasílání novinek týkajících se kurzů, které jste absolvovali, například informaci o opravách nebo nových verzích. Souhlas s tímto použitím můžete odvolat ve svém uživatelském nastavení.
  2. Jméno nebo přezdívka. To je automaticky vygenerováno z první části e-mailové adresy a můžete jej změnit v nastavení. Zobrazuje se v seznamu účastníků ve virtuální učebně a v jejím chatu.
  Dále pak evidujeme různá nastavení, která ale nemají charakter osobních údajů.
 4. Zdrojem osobních údajů jste vždy vy, jako jejich subjekt. Nezískáváme žádné jiné údaje, než ty, které nám vy sami aktivně poskytnete. Tyto údaje nejsou používány k žádnému profilování nebo automatické zpracování.
 5. Jsou-li vaše osobní údaje nesprávné, můžete je sami opravit pomocí rozhraní tohoto systému. Můžete též svůj uživatelský účet zrušit, čímž se veškeré vaše údaje smažou.
 6. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
  1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  2. právo osobní údaje opravit či doplnit;
  3. právo požadovat omezení zpracování;
  4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  5. právo požadovat přenesení údajů;
  6. právo na přístup k osobním údajům;
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v nařízení GDPR.
 7. Vaše data jsou v průběhu přenosu zabezpečena TLS šifrováním (protokol HTTPS). Aplikace je vytvořena v souladu s obecně uznávanými best practices v oblasti bezpečnosti.
 8. Web je provozován na infrastruktuře provozované společností Altairis, s. r. o. a dále pomocí služeb Microsoft Azure a CloudFlare.
 9. Hodláte-li uplatnit svá práva ohledně osobních údajů, popř. máte-li dotazy ke zpracování osobních údajů v tomto systému, kontaktujte nás způsoby, které naleznete na našem webu www.altairis.cz.
 10. Dozorovým orgánem pro oblast zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů. Máte právo u něj podat stížnost, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem. Jste-li občanem či rezidentem jiného členského státu EU, jste oprávněni se v případech podle nařízení GDPR a za podmínek uvedených v tomto nařízení obrátit též na dozorový orgán ochrany osobních údajů ve vaší zemi.