Altairis eLearning
Váš prohlížeč Internet Explorer již není podporován a některé funkce nemusejí fungovat správně. Doporučujeme použít jiný prohlížeč.

.NET 6 pro web ASP.NET Web API

Naučte se vytvářet RESTful API v ASP.NET Core 6.0!

Požadavky na účastníky

Požadavky na softwarové vybavení

Laby k tomuto kurzu

  1. Fiddler: Instalace a základní použití
  2. Běh aplikace a minimal APIs
  3. Routing v ASP.NET Core
  4. Web API: Základní použití
  5. Web API: Použití Swagger UI
  6. Web API: REST API klient
  7. Generování API klienta pomocí NSwag
  8. OData: Vytvoření data access layer
  9. OData: Vytvoření Web API
  10. Autentizace API pomocí Cookie Authentication

Pro přístup k tomuto kurzu se prosím přihlašte.

Přihlášení