Altairis eLearning
Your browser Internet Explorer is not supported anymore and some features may not work. We recommend to use a different browser.

.NET 6 a 7 pro web - REST API

Naučte se vytvářet RESTful API v ASP.NET Core 6 a 7!

Požadavky na účastníky

Požadavky na softwarové vybavení

Labs for this course

  1. Fiddler: Instalace a základní použití
  2. Běh aplikace a minimal APIs
  3. Routing v ASP.NET Core
  4. Web API: Základní použití
  5. Web API: Použití Swagger UI
  6. Web API: REST API klient
  7. Generování API klienta pomocí NSwag
  8. OData: Vytvoření data access layer
  9. OData: Vytvoření Web API
  10. Autentizace API pomocí Cookie Authentication

Please login to access this course.

Login