Altairis eLearning
Váš prohlížeč Internet Explorer již není podporován a některé funkce nemusejí fungovat správně. Doporučujeme použít jiný prohlížeč.

ASP.NET Core 3.0 Bootcamp

Pětidenní intenzivní školení ASP.NET Core 3.0.

Požadavky na účastníky

Požadavky na softwarové vybavení

Laby k tomuto kurzu

 1. Tvorba univerzální knihovny pomocí .NET standardu
 2. Obsluha požadavků metodou Configure
 3. Tvorba vlastního middleware
 4. Práce se statickými soubory
 5. Vývojový web server - IIS Express a Kestrel
 6. Hosting ASP.NET Core aplikací na Windows Serveru
 7. Hosting ASP.NET Core aplikací v Microsoft Azure (Windows)
 8. Hosting ASP.NET Core aplikací na Linuxu
 9. Hosting webové aplikace ve Windows Service
 10. SOLID: Základní aplikace bez SOLID přístupu
 11. SOLID: Single Responsibility Principle
 12. SOLID: Open/Closed Principle
 13. SOLID: Liskov Substitution Principle
 14. SOLID: Interface Separation Principle
 15. SOLID: Dependency Inversion Principle
 16. Základní IoC/DI v ASP.NET Core
 17. Autofac v ASP.NET Core
 18. Hromadná registrace typů pomocí knihovny Autofac
 19. SOLID: Dependency injection pomocí Autofacu
 20. MVC Core: Vytvoření aplikace
 21. MVC Core: Instalace klientských knihoven pomocí LibMan
 22. MVC Core: Použití CSS preprocesoru
 23. MVC Core: Bundling a minifikace
 24. MVC Core: Referencování skriptů z CDN, lokální fallback, SRI a crossorigin
 25. MVC Core: Použití tag helperu environment
 26. Tag helpery pro odkazy
 27. Tag helpery pro cacheování
 28. Tag helpery pro formuláře
 29. Vlastní jednoduchý tag helper
 30. Razor Pages: Entity Framework Core
 31. Razor Pages: Vytvoření základní aplikace
 32. Razor Pages: Konfigurace v ASP.NET Core
 33. Razor Pages: Použití User Secrets
 34. Razor Pages: Odesílání e-mailů v ASP.NET Core
 35. Razor Pages: View Components
 36. Generování UI: Validační atributy
 37. Generování UI: Jednoduchý vlastní validační atribut
 38. Generování UI: Složitější vlastní validační atribut
 39. Generování UI: Rozhraní IValidatableObject
 40. Generování UI: Validace na straně klienta
 41. Generování UI: Dynamické generování UI
 42. Generování UI: Automatické generování metadat pomocí konvencí
 43. Cookie authentication: Použití middleware
 44. Cookie authentication: Vlastní claim
 45. Cookie authentication: Průběžné ověřování uživatele
 46. Identity: Příprava administrační sekce
 47. Identity: Základní použití ASP.NET Identity
 48. Identity: Reset hesla
 49. Identity: Registrace uživatelů a práce s rolemi
 50. Identity: Dvoufaktorová autentizace
 51. Identity: Rozšíření údajů o uživateli
 52. Identity: Změna e-mailové adresy
 53. Identity: Vlastní password hasher
 54. Identity: Reálný password hasher pro migraci uživatelů
 55. Identity: Možnost zakázání uživatelů a sledování přihlášení
 56. Identity: Využití SecurityStampu
 57. Identity: Přihlašování pomocí externích identity providerů
 58. Identity: Přihlašování bez hesla
 59. Identity: Ověření telefonního čísla
 60. Identity: Práce s claimy v ASP.NET Identity
 61. Identity: Konfigurace ASP.NET Data Protection
 62. Identity: Ověření e-mailu před registrací pomocí ASP.NET Data Protection

Pro přístup k tomuto kurzu se prosím přihlašte.

Přihlášení