Altairis eLearning
Your browser Internet Explorer is not supported anymore and some features may not work. We recommend to use a different browser.

ASP.NET Core 3.0 Bootcamp

Pětidenní intenzivní školení ASP.NET Core 3.0.

Požadavky na účastníky

Požadavky na softwarové vybavení

Labs for this course

 1. Tvorba univerzální knihovny pomocí .NET standardu
 2. Obsluha požadavků metodou Configure
 3. Tvorba vlastního middleware
 4. Práce se statickými soubory
 5. Vývojový web server - IIS Express a Kestrel
 6. Hosting ASP.NET Core aplikací na Windows Serveru
 7. Hosting ASP.NET Core aplikací v Microsoft Azure (Windows)
 8. Hosting ASP.NET Core aplikací na Linuxu
 9. Hosting webové aplikace ve Windows Service
 10. SOLID: Základní aplikace bez SOLID přístupu
 11. SOLID: Single Responsibility Principle
 12. SOLID: Open/Closed Principle
 13. SOLID: Liskov Substitution Principle
 14. SOLID: Interface Separation Principle
 15. SOLID: Dependency Inversion Principle
 16. Základní IoC/DI v ASP.NET Core
 17. Autofac v ASP.NET Core
 18. Hromadná registrace typů pomocí knihovny Autofac
 19. SOLID: Dependency injection pomocí Autofacu
 20. MVC Core: Vytvoření aplikace
 21. MVC Core: Instalace klientských knihoven pomocí LibMan
 22. MVC Core: Použití CSS preprocesoru
 23. MVC Core: Bundling a minifikace
 24. MVC Core: Referencování skriptů z CDN, lokální fallback, SRI a crossorigin
 25. MVC Core: Použití tag helperu environment
 26. Tag helpery pro odkazy
 27. Tag helpery pro cacheování
 28. Tag helpery pro formuláře
 29. Vlastní jednoduchý tag helper
 30. Razor Pages: Entity Framework Core
 31. Razor Pages: Vytvoření základní aplikace
 32. Razor Pages: Konfigurace v ASP.NET Core
 33. Razor Pages: Použití User Secrets
 34. Razor Pages: Odesílání e-mailů v ASP.NET Core
 35. Razor Pages: View Components
 36. Generování UI: Validační atributy
 37. Generování UI: Jednoduchý vlastní validační atribut
 38. Generování UI: Složitější vlastní validační atribut
 39. Generování UI: Rozhraní IValidatableObject
 40. Generování UI: Validace na straně klienta
 41. Generování UI: Dynamické generování UI
 42. Generování UI: Automatické generování metadat pomocí konvencí
 43. Cookie authentication: Použití middleware
 44. Cookie authentication: Vlastní claim
 45. Cookie authentication: Průběžné ověřování uživatele
 46. Identity: Příprava administrační sekce
 47. Identity: Základní použití ASP.NET Identity
 48. Identity: Reset hesla
 49. Identity: Registrace uživatelů a práce s rolemi
 50. Identity: Dvoufaktorová autentizace
 51. Identity: Rozšíření údajů o uživateli
 52. Identity: Změna e-mailové adresy
 53. Identity: Vlastní password hasher
 54. Identity: Reálný password hasher pro migraci uživatelů
 55. Identity: Možnost zakázání uživatelů a sledování přihlášení
 56. Identity: Využití SecurityStampu
 57. Identity: Přihlašování pomocí externích identity providerů
 58. Identity: Přihlašování bez hesla
 59. Identity: Ověření telefonního čísla
 60. Identity: Práce s claimy v ASP.NET Identity
 61. Identity: Konfigurace ASP.NET Data Protection
 62. Identity: Ověření e-mailu před registrací pomocí ASP.NET Data Protection

Please login to access this course.

Login