Altairis eLearning
Váš prohlížeč Internet Explorer již není podporován a některé funkce nemusejí fungovat správně. Doporučujeme použít jiný prohlížeč.

Naučím vás ASP.NET Core 3.1 (1/2)

První díl komplexního školení ASP.NET Core (5 dní). Principy platformy .NET Core, .NET Standard, middleware, práce se statickými soubory a hosting na Windows (IIS) a Linuxu.

Požadavky na účastníky

Pro zřízení subscriptions cloudových služeb potřebujete platební kartu s povolenými internetovými transakcemi. Pro trial účet z ní nebudou strženy žádné peníze. V případě že trial již vypršel a potřebujete běžný placený účet, pohybují se náklady na používané služby v řádu desetikorun.

Požadavky na softwarové vybavení

Laby k tomuto kurzu

 1. Tvorba univerzální knihovny pomocí .NET standardu
 2. Tag helpery pro cacheování
 3. Tag helpery pro odkazy
 4. MVC Core: Použití tag helperu environment
 5. MVC Core: Referencování skriptů z CDN, lokální fallback, SRI a crossorigin
 6. MVC Core: Bundling a minifikace
 7. MVC Core: Použití CSS preprocesoru
 8. MVC Core: Instalace klientských knihoven pomocí LibMan
 9. MVC Core: Vytvoření aplikace
 10. Hromadná registrace typů pomocí knihovny Autofac
 11. Autofac v ASP.NET Core
 12. Základní IoC/DI v ASP.NET Core
 13. SOLID: Dependency injection pomocí Autofacu
 14. Tag helpery pro formuláře
 15. SOLID: Dependency Inversion Principle
 16. SOLID: Liskov Substitution Principle
 17. SOLID: Open/Closed Principle
 18. SOLID: Single Responsibility Principle
 19. SOLID: Základní aplikace bez SOLID přístupu
 20. Hosting webové aplikace ve Windows Service
 21. Hosting ASP.NET Core aplikací na Linuxu
 22. Hosting ASP.NET Core aplikací v Microsoft Azure (Windows)
 23. Hosting ASP.NET Core aplikací na Windows Serveru
 24. Vývojový web server - IIS Express a Kestrel
 25. Práce se statickými soubory
 26. Tvorba vlastního middleware
 27. Obsluha požadavků metodou Configure
 28. SOLID: Interface Separation Principle
 29. Vlastní jednoduchý tag helper
 30. Práce s cookies v ASP.NET
 31. Commandline Tools v .NET Core
 32. Tvorba vlastního .NET Toolu
 33. Logování v ASP.NET Core

Pro přístup k tomuto kurzu se prosím přihlašte.

Přihlášení