Altairis eLearning
Your browser Internet Explorer is not supported anymore and some features may not work. We recommend to use a different browser.

Naučím vás ASP.NET Core 3.1 (1/2)

První díl komplexního školení ASP.NET Core (5 dní). Principy platformy .NET Core, .NET Standard, middleware, práce se statickými soubory a hosting na Windows (IIS) a Linuxu.

Požadavky na účastníky

Požadavky na softwarové vybavení

Labs for this course

 1. Tvorba univerzální knihovny pomocí .NET standardu
 2. Tag helpery pro cacheování
 3. Tag helpery pro odkazy
 4. MVC Core: Použití tag helperu environment
 5. MVC Core: Referencování skriptů z CDN, lokální fallback, SRI a crossorigin
 6. MVC Core: Bundling a minifikace
 7. MVC Core: Použití CSS preprocesoru
 8. MVC Core: Instalace klientských knihoven pomocí LibMan
 9. MVC Core: Vytvoření aplikace
 10. Hromadná registrace typů pomocí knihovny Autofac
 11. Autofac v ASP.NET Core
 12. Základní IoC/DI v ASP.NET Core
 13. SOLID: Dependency injection pomocí Autofacu
 14. Tag helpery pro formuláře
 15. SOLID: Dependency Inversion Principle
 16. SOLID: Liskov Substitution Principle
 17. SOLID: Open/Closed Principle
 18. SOLID: Single Responsibility Principle
 19. SOLID: Základní aplikace bez SOLID přístupu
 20. Hosting webové aplikace ve Windows Service
 21. Hosting ASP.NET Core aplikací na Linuxu
 22. Hosting ASP.NET Core aplikací v Microsoft Azure (Windows)
 23. Hosting ASP.NET Core aplikací na Windows Serveru
 24. Vývojový web server - IIS Express a Kestrel
 25. Práce se statickými soubory
 26. Tvorba vlastního middleware
 27. Obsluha požadavků metodou Configure
 28. SOLID: Interface Separation Principle
 29. Vlastní jednoduchý tag helper
 30. Práce s cookies v ASP.NET

Please login to access this course.

Login