Altairis eLearning
Your browser Internet Explorer is not supported anymore and some features may not work. We recommend to use a different browser.

Hosting ASP.NET Core aplikací na Linuxu

Společnost Oracle nabízí ve svém cloudu OCI "navždy zdarma" docela výkonný server. Má čtyři ARM jádra, 24 GB paměti, až 200 GB úložiště a 10 TB přenosů dat měsíčně. To už je slušná nabídka a výkon zcela postačující pro hosting reálného menšího projektu. Připravil jsem pro vás v rámci projektu Z-TECH online školení, které vám ukáže, jak takový server využít pro hosting několika oddělených aplikací v ASP.NET Core.

Pouze úvodní lab - vytvoření a prvotní nastavení serveru - je specifický pro prostředí Oracle Cloud Infrastructure. Zbytek postupů je použitelný pro jakýkoliv server s Ubuntu Linuxem.

Postupně si vyzkoušíte:

Pro laby v tomto školení budete potřebovat nějaký server s Ubuntu Linuxem připojený k Internetu. Lab přímo v tomto školení počítá s tím, že máte účet v Oracle Cloud. Jeho vytvoření je bezplatné, ale pro ověření je vyžadováno číslo platební karty. V rámci školení budeme využívat pouze bezplatné služby (free tier).

K dispozici jsou (jenom jako video) návody i pro jiné cloudové poskytovatele:

Další videa k tématu .NET na Linuxu najdete v seriálu na kanálu Z-TECH.

Labs for this course

  1. Vytvoření ARM VM v Oracle Cloud a prvotní nastavení
  2. Nasazení ASP.NET Core 7 aplikace na ARM Linux
  3. Nasazení ASP.NET Core 7 aplikace na x64 Linux
  4. Automatická publikace z Visual Studia pomocí SSH a SCP
  5. Automatizace HTTPS pomocí Certbotu

Please login to access this course.

Login