Altairis eLearning
Your browser Internet Explorer is not supported anymore and some features may not work. We recommend to use a different browser.

3D modelování v OpenSCADu (1)

OpenSCAD je program pro 3D modelování, v němž se modely nenavrhují vizuálně, ale programují se, vytvářejí se psaním kódu. Je vhodný zejména pro technické modelování a případy, kdy modely mají být parametrické, personalizované nebo jinak dynamicky generované. Toto je úvodní kurz pro začátečníky.

Labs for this course

  1. Základní tvary a jejich interakce
  2. Transformace
  3. Proměnné, moduly a funkce
  4. Ovládání toku programu
  5. Práce s příkazem `polygon`
  6. Práce s příkazem `text`
  7. Plugin Paths2OpenSCAD pro Inkscape
  8. Plugin Paths2Cookies pro Inkscape

Please login to access this course.

Login