Altairis eLearning
Your browser Internet Explorer is not supported anymore and some features may not work. We recommend to use a different browser.

3D modelování v OpenSCADu (2)

OpenSCAD je program pro 3D modelování, v němž se modely nenavrhují vizuálně, ale programují se, vytvářejí se psaním kódu. Je vhodný zejména pro technické modelování a případy, kdy modely mají být parametrické, personalizované nebo jinak dynamicky generované. Toto je pokračovací kurz pro mírně pokročilé.

Toto školení je určeno pro absolventy školení 3D modelování v OpenSCADu (1). Předpokládají se základní znalosti používání OpenSCADu a jeho jazyka.

Labs for this course

  1. Práce s `linear_extrude` a textem
  2. Pokročilejší využití `linear_extrude`
  3. Příkaz `rotate_extrude`
  4. Vytváření vlastních transformací
  5. Direktivy `use` a `include`
  6. Tvorba animací v OpenSCADu

Please login to access this course.

Login