Altairis eLearning
Your browser Internet Explorer is not supported anymore and some features may not work. We recommend to use a different browser.

Vytvořte si vlastní VPN server pomocí Outline

Cílem projektu Outline je umožnit vytvoření a používání vlastního VPN serveru každému, bez jakýchkoliv technických znalostí. Je primárně určen pro novináře a zpravodajství, ale může ho využívat kdokoliv. Tento online kurz obsahuje podrobný návod, jak krok za krokem nainstalovat a zkonfigurovat VPN server u cloudového poskytovatele DigitalOcean a jak nainstalovat a použít klientský software.

Labs for this course

  1. Co je VPN a proč ji chcete používat
  2. Instalace a konfigurace VPN serveru u DigitalOcean
  3. Instalace a konfigurace klienta

Please login to access this course.

Login